INDIGO

-Styrket regionalt industrielt
innovasjonssystem for grønn omstilling

– skal øke kompetansen og kapasiteten i regionale forskningsmiljø på Helgeland og dermed styrke den regionale industriens forutsetninger i å lykkes i den grønne omstillingen.

– skal utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter i partnerskapet, utvikle eksisterende og nye utdanningstilbud som imøtekommer næringslivets behov, samt utarbeide strategier for grønn vekst. Prosjektet pågår frem til 2027.

Partnerskapet består av forskningsaktørene Nord universitet, SINTEF Helgeland og Nordlandsforskning, og de sterke næringsaktørene Rana Gruber, Mo Industripark AS, Nexans, Alcoa og Kunnskapsparken Helgeland.

Skroll til toppen