Prosjektets styringsgruppe

Prosjektets styringsgruppe bidrar til at prosjektet holder stø kurs

INDIGO har ei solid og svært kompetent styringsgruppe som består av representanter fra hver partner samt fra Nordland Fylkeskommune, i tillegg til at Norges Forskningsråd er representert med en observatør. Styringsgruppen møtes to ganger i året, i september og i januar.

Styret er prosjektets øverste og besluttende organ, og har som overordnede oppgaver å støtte prosjektleder samt sikre næringsrelevans, måloppnåelse og fremdrift i henhold til plan. Styrets medlemmer representerer næringslivet, offentlig forvaltning og forskning og utdanning, og denne tverrfagligheten har stor verdi når spørsmål av vesentlig betydning for prosjektet skal diskuteres. I tillegg bidrar styremedlemmenes brede erfaring til at viktige innspill og forslag til tiltak bringes inn i og arbeides videre med.

Skroll til toppen