INDIGO gjennomfører sitt første sommerjobb-program

Nexans og SINTEF Helgeland henter inn fersk kompetanse fra NTNU

INDIGO skal gjennomføre et årlig sommerjobbprogram, og i den første utgaven ble fem studenter fra NTNU koblet på hos henholdsvis Nexans og SINTEF Helgeland. Sommerjobbstudentene ble i løpet av juni integrert i sine respektive vertsbedrifter, bosatt på Rognan og i Mo i Rana, og satt i arbeid på oppgaver som på forhånd var beskrevet i stillingsutlysningene. For Zuzanna Paczkowska (materialteknologi), Erlend Kingo Steen (maskiningeniør og samfunnsøkonomi) og Mariana Bastos (industriell økologi) innebærer dette å utarbeide en forretningsplan for etableringen av et forsknings- og utviklingssenter på Rognan – en oppgave som er definert av Nexans og flere samarbeidspartnere i Saltdal kommune. For Hannah Wolf (prosess- og kjemiingeniør, Karlsruhe Institute of Technology) og Isak Solberg (industriell økologi) innebærer sommerjobben å bidra inn i SINTEF Helgeland sine pågående prosjekter, blant annet med tema knyttet til diffuse utslipp og livssyklusanalyser av plast.

Sommerjobbprogrammet gir studentene muligheten til å jobbe med reelle problemstillinger, i tett samarbeid med forskere og personer med lang erfaring fra industriell virksomhet. I tillegg legger INDIGO-prosjektet opp til kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom studentene. 28-29. juni ble det arrangert ei fellessamling hvor studentene fikk være med på et sosialt og faglig program. Samlingen startet med teambuilding og mestringsøvelser i Høyt & Lavt Klatrepark på Krokstrand, midt mellom Rognan og Mo i Rana. På dag to fikk studentene besøke noen av de viktige økosystemaktørene i Mo i Rana, som Kunnskapsparken Helgeland, Rana Utvikling, SINTEF Helgeland og Nord universitet, og i tillegg ble det tid til en omvisning i Mo Industripark. Torsdag 13. juli får studentene en innføring i utarbeidelse av forretningsplaner, levert av Nord universitet.

Tidligere har sommerjobbstudenter vist at de kan bidra med helt nye perspektiver og ideer som ikke vertsbedriftene har sett selv, og kanskje vil årets kull gjøre nettopp det! Vi ønsker den internasjonale studentgruppen, med norsk, tysk, polsk og brasiliansk opphav, lykke til med sitt arbeid og kommer tilbake med en oppdatering etter endt sommerjobbperiode.

Skroll til toppen