INDIGO

-Styrket regionalt industrielt
innovasjonssystem for grønn omstilling

NORD UNIVERSITET

(prosjekteier) har 1300 ansatte og 11000 studenter, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag. INDIGO gjennomføres av ansatte ved studiested Mo i Rana som er tilknyttet Senter for industriell forretningsutvikling og Handelshøgskolen. De fagansatte i INDIGO utfører samfunnsvitenskapelig forskning innen innovasjon og entreprenørskap og utdanning innen økonomiske- og administrative fag, på bachelor-, master og MBA-program.

SINTEF HELGELAND

er lokalisert med sitt forskerteam i Mo i Rana, og har sterke koblinger til SINTEF sine øvrige avdelinger i landet. Sirkulær økonomi og bærekraft, og fremtidens produksjon er selskapets strategiske fokusområder. SINTEF Helgeland er ansvarlige for anvendt teknologiforskning i INDIGO.

NORDLANDSFORSKNING

er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med kontorer i Bodø, Svolvær og Mo i Rana. Forskningen er knyttet til omstilling, innovasjon og tilpasninger til samfunnsendringer. Nordlandsforskning er ansvarlig for utarbeidelse av strategier for grønn vekst i INDIGO-prosjektet.

RANA GRUBER

er en produsent og leverandør av jernmalm basert på malmforekomstene i Rana kommune. Selskapet har 300 ansatte som jobber mot målet om å bli verdens første CO2-frie produsent av jernmalm.

MO INDUSTRIPARK

er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark, med ansvar for å forvalte, utvikle og drifte eiendom, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken. Selskapet skal også markedsføre og legge til rette for nye etableringer i industriparken.

NEXANS

er en internasjonal produsent og leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler, med produksjonsanlegg på Rognan, Langhus og i Halden. Avdelingen på Rognan har 275 ansatte og er partner i INDIGO.

ALCOA

er en internasjonal produsent og leverandør av aluminium, alumina og bauksitt. Produksjonsanlegget i Mosjøen har 550 ansatte som sørger for produksjon av aluminium og anoder til det globale markedet

KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap med kontorer i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Selskapet tilbyr rådgivning og prosjektledelse for gründere, etablerte selskaper og offentlige virksomheter. Gjennom samspill skal selskapet bidra til vekst på Helgeland.

Skroll til toppen