INDIGO

-Styrket regionalt industrielt
innovasjonssystem for grønn omstilling

– tilbyr et årlig sommerjobbprogram hvor studenter får muligheten til å jobbe sammen med dedikerte ressurspersoner i noen av landsdelens mest innovative og offensive industribedrifter, samt motta veiledning og støtte fra partnerskapets forskningsmiljøer.

Som student blir du ansatt av den bedriften du søker deg til, og du vil jobbe med problemstillinger som er definert av bedriften. Hva hver enkelt bedrift ønsker av kvalifikasjoner og tema for sommerjobben, samt søknadsfrist, kan du lese mer om i hver enkelt utlysning. Nærmere informasjon om ønskede kvalifikasjoner og tema for oppholdet defineres i hver enkelt bedrifts stillingsutlysning.

Alle sommerjobbstudenter tar også del i ‘INDIGO-programmet’ – en sosial og faglig fellesarena som skal bidra til samhold, kompetanseoverføring og sosiale opplevelser i ulike fellesarrangement. Det gjennomføres en felles oppstartssamling i juni før arbeidet starter i vertsbedriften.
 • Medio juni:
  Felles oppstartsamling med hele studentgruppen og deltakere fra INDIGO-partnerskapet
 • Juni-August:
  Arbeid i vertsbedriften
 • Medio august:
  Felles avslutningsseminar med
  presentasjoner av studentenes arbeid
Øvrige fellesarrangement vil bli annonsert underveis i perioden.
Skroll til toppen