INDIGO

-Styrket regionalt industrielt
innovasjonssystem for grønn omstilling
Det er etablert ei styringsgruppe og dette er prosjektets øverste og besluttende organ. Styringsgruppen skal følge opp at de planer og intensjoner som ligger til grunn for prosjektet og samarbeidsavtalen blir innfridd, og at den virksomhet som fremgår av prosjektbeskrivelsen, finansieringsplanen og handlingsplanen blir realisert innenfor vedtatte tids- og kostnadsrammer. Styringsgruppen består av én representant fra hver av partnerne, se alle nedenfor.

MONICA PAULSEN (leder)

Kunnskapsparken Helgeland

FREDRIK LUNDESTAD

Mo industripark AS

ELLEN MYRVOLD

Alcoa

ISELIN MARSTANDER

Nordlandsforskning

GUNNAR MOE

Rana Gruber

KARL PETTER JOHANSEN

Nexans

JACK ØDEGÅRD

SINTEF Helgeland

ROGER SØRHEIM

Nord Universitet

Hanne Østerdal

Nordland Fylkeskommune

BJØRN GJELLAN NILSEN

Observatør Norges Forskningsråd

Skroll til toppen